13 Aralık 2016 Salı

Kadınlığın Bittiği Menopoz Dönemi Öncesi Ve Sonrası


kadınlığın bittiği dönem
Kadının erken yaşlardaki ergenlik dönemi gibi ileri yaşlardaki fizyolojik olan bu dönemine de menopoz denir. Bu dönemde üreme dönem sona erer, yumurtalıkların fonksiyonları önemli derecede azalır ve kadın için doğal yeteneğinin sona erdiği bir dönem başlar. Bu döneme "menopoz" denir. Esasen menopoz yumurtalıkların yaşlanması durumu olarak kabul edilir. Menopoz bir kadın için geriye dönülemez bir süreci ifade eder. Eğer kadın 1 yıl süreyle adet olmazsa, bu kadın menopoza girmiş kabul edilir. Bu dönemden sonraki süreye menopoz sonrası dönem, bu dönemden önceki süreye ise menopoz önceki dönem denir. Çoğu durumda bu süre 40-60 yaş arasında olur. Menopoz sürçlerinde kadından kadına değişiklik gösteren nörolojik ve psikolojik sorunlar meydana gelir.  Menopoz sonrası döneme girmiş kadınlarda östorojen 20'den az, FSH ve LH-ın en az 3 kez muayene sırasında 40'dan fazla olması durumu gözlenir. FSH ve LH'ın düzeyleri menopozdan 3 yıl sonra maksimum düzeye ulaşır ve sonra kademe kademe azalır. 
Menopoz Belirtileri
Menopozdaki belirtiler kadınların yaklaşık% 70-80 'de östrojen eksikliği ile ilişkili belirtilerle ortaya çıkar.Menopoz sonrası dönemde ise kadınlarda önem arz eden kalp-damar hastalıkları ve kemik erimesi sıkça görülür. Sıcaklık ve terleme kadınlarda en çok görülen menopoz şikayetidir. Aynı zamanda kadınlarda kalp sıkıntısı, endişe, iştahanın azalması, hafıza ve dikkat zayıflaması, değişken ruhsal durum, libido kaybı gözlemlenebilir. Diğer bir önemli bir belirti ise menopoz ile birlikte kemik dokusundaki değişikliklerdir. 
Menopozun Tedavisi
Menopozda kullanılacak tedavi yöntemini, menopoz öncesi (pre-menopoz) dönem ve menopoz sonrası (post-menopoz) dönem olarak ikiye ayırabiliriz. 
1-Menopoz Öncesi Dönemde Tedavi
Menopauzanın sebebi yumurtalıkların yaşlanarak fonksiyonlarını yitirmesidir. Bu dönemin özelliği FSH ve yumurtalıklardan sentez edilen östrojenlerin önceki ritmik sentezini kaybetmeye başlamasıdır. Bu durumda tedavi hastanın şikayetlerine göre belirlenir. Bu dönemde hekimi ve hastayı tedaviye sevk eden önemli şikayetler hararet ve düzensiz adet kanamalarıdır. Uygulanacak tedavi genellikle hormonal tedavilerdir. Fakat dozları menopoz sonrası dönemin tedavisinden çok farklıdır. Amaç hastanın belli dönemlerde adet olmasını sağlamak ve hastayı rahatlatmaktır. 
2-Menopoz Sonrası Dönemde Tedavi 
Menopoz sonrası dönemde tedavide temel amaç kayıp östrojen hormonunu geri yüklemektir. Östrojen tedavisindeki en önemli sorun hangi hormonların, hangi şekilde, hangi yolla ve nasıl kullanılmasıdır. Menopozun geç tezahür eden sorunu olan kemik erimesinin hızlanması ve kalp-damar hastalığı riskinin artması ise özel olarak her birey için tedavi dozu belirlenerek mümkün oluyor. Bu amaçla tedaviler çeşitli araştırmalardan elde edilen sonuçlar çerçevesinde planlanıyor. Mutlak şekilde güvenilir tecrübeli doktorunuza başvurmalısınız ve unutmamalısınız ki, menopoz dönemindeki hormonal tedavi çok tehlikeli olabilir. Menopoz sonrası dönemde kanamanız olursa, yani 1 yıl süresince adetten kesildikten sonra vajinal kanama gerçekleşitrse, bu durum % 30-40 durumlarda rahim iç bir patoloji ile tespit edilir ve bunların % 10'u kanser olur. Bu zaman mutlaka jinekologa başvurun ve analiz için biyopsi (doku örneği) aldırın. Unutmayın kanser tedavisinde erken teşhis ve tedaviye başlama çok önemlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bir google hesabınız yoksa yorumlama biçiminden "Anonim'i" Seçininiz..