31 Ağustos 2016 Çarşamba

Neler Sigortalanabilir ?


sigorta kapsamı
Neler sigorta edilebilir?
Sigorta sözleşmesi yapılabilmesi için öncelikle gerçekleşme ihtimali olan bir risk olmalıdır.Bu riske maruz kalan ve ekonomik değer taşıyan herhangi bir mal sigortalanabilir. Bu çerçevede bir yangın sigortasının konusu bir konut veya bir ev eşyası,fabrika veya fabrikada yer alan makinalar olabilir. Aynı şekilde gerçekleşme ihtimali olay karşısında ortaya çıkabilecek ekonomik zararlar sigortalanabilir. Sağlık sigortalarında sigorta süresi içinde ortaya çıkan hastalıkların tedavi masrafları sigortalanmaktadır. Benzer şekilde ferdi kaza sigortalarında ise bir kimsenin kaza sonucu yaşamını yitirmesi veya beden bütünlüğünün zarara uğraması nedeniyle ortaya çıkan zararlar karşılanmaktadır. Kiişilerin belli olaylar karşısında üstlenmek zorunda kalacakları hukuki sorumlulukta sigortanın konusunu oluşturabilir. Buna örnek olarak trafik sigortaları verilebilir. Burda kişilerin üçüncü kişilere verdiği zararlardan doğan sorumluluğu sigortalanmaktadır. Ayrıca kişilerin yaşamlarıda sigortalanabilir. Bu konudaki hayat sigortasında sigortanın konusu kişinin yaşamıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bir google hesabınız yoksa yorumlama biçiminden "Anonim'i" Seçininiz..