Yaşama Dair Bilgiler...

21 Eylül 2013 Cumartesi

Türkiyedeki ırkçılar ve islam kardeşliği


islam,kardeşlik,kardeş,müslüman,türk,kürt,alevi,milliyetçilik
Günümüzde ırkçılık maalesef çok yaygınlaştı.Şöyle Türkiyenin ırkçılık profiline baktığımızda bunların 3 ayrı ideolojiden meydana gelen siyasal grupların oluşturduğunu görürüz..Bunlardan ilki milliyetçi hareket partisi ve ona destek veren ülkücü türkler,ikincisi cumhuriyet halk partisi ve ona koşulsuz destek veren alevi türkler üçüncüsü ise barış ve demokrasi partisi ve ona destek veren pkk'lı veya  sempatizanı kürtler...Türkiyede ırkçılık bu 3 grup üzerinde yoğunlaşıyor ve insanlar her geçen gün daha faşist,daha ırkçı yapılmak isteniyor...Türklerin daha çok türkçülük,kürtlerin de daha çok kürtçülük yapmasından çıkar sağlayanlarında olduğu aşikar...Oysa ki insanın kendi iradesinde olmayan,doğuştan kazandığı özelliklerle övünmesi yada yerinmesi ne kadar doğrudur ? Hele ki bir müslümana mensubu olduğu ırkla övünmesi,kendisini diğer ırklardan üstün görmesi yakışır mı ?

                    Kuranı Kerimde hucurat suresi 10.ayette  "Şüphesiz müminler birbiri ile kardeştirler" kelamı bizler için hiçbir şey ifade etmiyor mu ? Yine peygamber efendimizin söylediği "acemin araba arabın aceme üstünlüğü yoktur" sözü islamda ırkçılığa yer olmadığının,etnik köken farklılıklarından dolayı üstünlük olmadığını açıklamıyor mu? Yine hucurat suresinin 13.ayetinde "Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır." ayeti günümüzde ırkçılık yapanlara karşı cevap niteliğinde değil midir?

                    Kardeşlerim,mensubu olduğumuz yüce din İslam ve gönülden bağlı olduğumuz Kuran açıkca diyor ki "inanan inananın kardeşidir" ve "üstünlük yalnızca takva iledir".Öyleyse etnik kökenine göre türkün kürtten kendisini üstün görmesi veyahut kürtün türkten kendisini üstün görmesinin dinimizde ve inancımızda yeri yoktur. Hepimiz önce insanız sonra müslümanız daha sonra da kardeşiz.Kafatası milliyetçiliği yapmanın neticelerini en acı bir şekilde yaşamış ve yaşayan ülkeyiz..Artık bu işi bitirmenin zamanı geldi..Türkler türkçülük yapmaktan kürtler kürtçülük yapmaktan vazgeçmeli ve önce insan olduğumuzu,müslüman olduğumuz içinde,kardeş olduğumuzun farkına varmalıyız.Ülkemize ve tüm islam coğrafyasına gerçek barış ırkçılıktan uzaklaşıp islamın şemsiyesi altında kardeş olduğumuzu,bir ve beraber olduğumuzu hatırladığımız zaman gelecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bir google hesabınız yoksa yorumlama biçiminden "Anonim'i" Seçininiz..