Yaşama Dair Bilgiler...

11 Ocak 2013 Cuma

Karia Suresi Arapça Okunuşu Ve Türkçe Anlamı


karia suresi,karia suresi türkçe okunuşu,karia suresi arapça okunuşu
karia suresi arapça
Karia Suresi

Nüzul SebebiMüfessirlerin hemen hepsine göre, sûre Mekke'de inmiştir Nitekim İbn Merduye (veya Merdeveyh)in İbn Abbas (RA)dan yaptığı rivayete gö­re de Mekke'de indiği belirtilmiştir. Allâme Zemahşerî'ye göre: Bu sûre, Kureyş Sûresi'nden sonra inmişti.

Karia Suresi Arapça Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Elkâriatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs.Ve tekûnülcibâlü kel'ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî'îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.

Karia Suresi Türkçe Anlamı

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.Korkunç olay.. Nedir korkunç olay? Korkunç olayın ne olduğunu nerden bileceksin? O gün, insanlar, dağılmış pervaneler gibi olur. Dağlar ise saçılmış yün gibi olur. Kimin tartıları ağır gelirse.. O, hoşnut olacağı bir hayat içinde. Kimin tartıları hafif gelirse.. Onun da anası Haviye.. Onun ne olduğunu sana bildiren ne? O, kızgın bir ateştir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bir google hesabınız yoksa yorumlama biçiminden "Anonim'i" Seçininiz..